electricista-barcelona

Realitzem instal·lacions i manteniment en indústries, habitatges, comunitats, locals comercials, restaurants, oficines …

Comptem amb una gran experiència en instal·lacions elèctriques de qualsevol tipus ja que disposem dels carnets necessaris per a qualsevol alta de subministrament:

  • Reformes i modificacions d’habitatges i edificis d’habitatges segons actes d’entitats d’inspecció.
  • Qualsevol tipus de modificació de la instal · lació elèctrica per obtenir estalvis en el consum.
  • Manteniment de comunitats adaptant-nos sempre a noves normatives.
  • Reparacions: avaries, fuites de corrent, llums, pantalles …
  • Assessorament: Estalvi energètic; possibilitat de fer comprovacions i mesuraments de qualsevol instal · lació elèctrica (mesura de terra, fuites de corrent, consums, nivell lumínic …
  • Legalitzacions: projectes, butlletins de memòria tècnica i butlletins de reconeixement, certificats d’eficiència energètica.