Instal·lacions

Som una empresa instal · ladora autoritzada pel departament d’indústria de la Generalitat (DICT).
Disposem dels carnets d’electricitat, aigua, gas, climatització, calefacció i ACS; pel que podem cursar els butlletins per a l’alta d’aquests subministraments.