Instal·lacions

Som una empresa instal·ladora autoritzada pel departament d’indústria de la Generalitat (DICT).
Disposem dels carnets d’electricitat, aigua, gas, climatització, calefacció i ACS; pel que podem cursar els butlletins per a l’alta d’aquests subministraments.

Manteniment Integral

(El manteniment consisteix en activitats com les comprovacions, mesuraments, reemplaçaments, ajustaments i reparacions necessàries perquè una instal·lació pugui complir les seves funcions)

Des de VELAMONT oferim un contracte per mantenir les seves instal·lacions d’una manera preventiva, correctiva i normativa, tant en particulars, comunitats com indústries.

Automatització

La domòtica consisteix en l’automatització de l’habitatge o edifici, amb l’objectiu de millorar la seva eficiència energètica, facilitar el seu ús, flexibilitzar la instal·lació i gestionar la seguretat per augmentar el confort de l’usuari.

Des de Velamont recomanem els sistemes domotitzats en habitatges gràcies a la seva flexibilitat, adaptabilitat a les necessitats del client i estalvi en el consum energètic.

Electricitat

Realitzem instal·lacions i manteniment en indústries, habitatges, comunitats, locals comercials, restaurants, oficines…

Comptem amb una gran experiència en instal·lacions elèctriques de qualsevol tipus ja que disposem dels carnets necessaris per a qualsevol alta de subministrament.

Li donem la benvinguda a Instal·lacions Velamont
lampista-barcelona-electricista

     

ESTALVI EN EL CONSUM ENERGÈTIC