mantenimiento-electricidad-barcelona

La nova Llei sobre Manteniment d’Edificacions pretén que els edificis tinguin un ús i un manteniment adequats.

És per això que els professionals, administradors de finques, presidents de Comunitats, tècnics en manteniment i APIs hem de conèixer el Reglament del Manteniment Preventiu d’Edificació.

Des de INSTAL·LACIONS VELAMONT recomanem un manteniment periòdic. Això s’evitarà despeses importants fruit d’haver de realitzar reparacions importants originades per un problema que s’hagi anat agreujant amb el temps. D’altra banda, el bon funcionament de les instal · lacions permet un important estalvi energètic.

Estem especialitzats en el manteniment d’instal · lacions d’electricitat, gas, calefacció, aire condicionat i solar.